Databáze chemických pokusů

Sublimace jodu

Pomůcky:
kádinka, hodinové sklo se studenou vodou, azbestová síťka, trojnožka, kahan, sirky, lžička

Chemikálie:
krystalky jodu

Postup:

AWS D1.1Do kádinky, která je položena na azbestové síťce na trojnožce, dejte několik krystalků jodu. Misku přiklopte hodinovým sklíčkem, na které nalijte vodu na chlazení. Opatrně zahřívejte kádinku.
Uvolňují se fialové páry, které se ochlazují. Dochází k tvorbě krystalků jodu na hodinovém sklíčku.

 

ASHRAE 90.1 ASME DOWNLOAD

ASHRAE 90.1

Princip:

Při zahřívání dochází k sublimaci – tedy k přechodu jodu z pevného do plynného skupenství. Páry jodu jsou fialové a ochlazují se na hodinovém sklíčku, na kterém je nalita studená voda. Vznikají opět krystalky pevného jodu.  ASME CODE

ASHRAE 62.1

Využití:

sublimace, halogeny (I2 – sublimace)

Typ pokusu:
demonstrační i laboratorní – ale pod dohledem učitele

Bezpečnost:
páry jodu – dráždivé; počkat do chvíle, kdy většina par bude ochlazena, až poté odebrat hodinové sklíčko z kádinky

Časová náročnost:
příprava – 10 minut, vlastní provedení – zahřívání 10 minut, poté vyčkat cca 10 minut do ochlazení všech par, aby nedocházelo k unikání par jodu do okolí

Tipy & triky:

- na chlazení je možné také použít místo hodinového sklíčka kulatou baňku, do které nalijeme vodu na chlazení – v tomto případě je nutné, aby baňka dobře ,,seděla“ na kádince, po případě ji upevnit klemou ke stojanu (vyšší náročnost na pokus – časová i materiálová)
- v případě použití hodinového sklíčka je dobré volný prostor u ústí AWS D1.1kádinky ucpat vatou
- na pokus stačí použít čtvrt velké lžičky krystalků jodu
- po zahřívání je dobré vyčkat cca 10 minut do ochlazení všech par, aby nedocházelo k unikání par jodu do okolí

Video-odkazy:

asme standardshttp://kch.zf.jcu.cz/didaktika/l%20kotherova/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy II, pokus Sublimace jodu – pokus v provedení s kulatou (chladící) baňkou, rychlý, názorný, přehrávač Windows Media Player)
http://www.youtube.com/watch?v=NpZA79BHODM (Sublimace jódu, pokus v provedení s baňkou, rychlý)

ASME B31.1