Databáze chemických pokusů

Důkaz polární a nepolární vazby

Pomůcky:
4 zkumavky, stojan na zkumavky, lžička, zátky

Chemikálie:
destilovaná voda, benzin, pevný I2 a pevný KMnO4, prášková S a pevný K2CrO4

Postup:

Tai ChiDo 2 zkumavek nalijte 5 ml destilované vody a do 2 zkumavek 2 ml benzinu. Do jedné zkumavky s destilovanou vodou a benzinem dejte na špičku malé lžičky jódu (stačí pouze jeden krystalek), do zbylých dvou dejte na špičku lžičky manganistanu draselného. Stejně proveďte pokus i se sírou a chromanem draselným.
Jód se v benzinu rozpustí – vzniká fialové zbarvení, v destilované vodě ovšem nikoliv – jód se usadí na dně. Manganistan draselný se naopak rozpustí ve vodě za vzniku fialového roztoku, v benzinu ovšem zůstávají na dně krystalky KMnO4.Wing Chun
Obdobně probíhá pokus v případě S a K2CrO4. Síra se (částečně) rozpustí v benzinu za vzniku bezbarvého či slabě žlutě zbarveného roztoku, naopak v destilované vodě se usadí na dně zkumavky. Oproti tomu chroman draselný se rozpustí ihned v destilované vodě za vzniku žlutého roztoku, ovšem v benzinu zůstane nerozpuštěný.

Princip:

Nepolární látky se rozpouští v nepolárních rozpouštědlech – tedy jód i síra jakožto nepolární látky se rozpustí v benzinu, ale nikoliv v destilované vodě. Naopak manganistan draselný a chroman draselný – zástupci polárních látek – jsou rozpustné v polárním rozpouštědle – což je na příklad voda – ale ne v benzinu.

AWS D1.1

Využití:

chemická vazba (polární – nepolární, důkaz)

Typ pokusu:
demonstrační i laboratorní

Bezpečnost:
benzin je hořlavý, zapáchá, KMnO4 – způsobuje hnědé fleky (zdraví škodlivý), K2CrO4 – toxický (žáci by s ním neměli pracovat)

Časová náročnost:
příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy & triky:

ASHRAE 90.1

- pokus lze provést v obou výše uvedených kombinacích – ale v případě I2 a KMnO4 pokus funguje vždy, u S a K2CrO4 je to problematičtější
- v případě jódu stačí použít pouze jeden krystalek – výsledný roztok má velmi intenzivní fialové zbarvení, stejně je tomu i u manganistanu – použít raději menší množství (na špičku kopistky)
- u síry je pokus hůře proveditelný – použít velmi malé množství síry – a důkladně protřepat, síra se rozpustí spíše na bezbarvý roztok, chroman draselný se rozpouští rychle v destilované vodě
- jednoduchý pokus na to, aby si žáci uvědomili, co v čem je rozpustné a jak to souvisí s chemickou vazbou

ASHRAE 62.1

Video-odkazy:

ASME B31.3http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/h%20zvolankova/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy III, pokus Rozpustnost a polarita – pokus proveden jinak – v 1 zkumavce obě rozpouštědla, rozdílná rozpustnost I2 a KMnO4 v polárním a nepolárním rozpouštědle patrná, přehrávač Windows Media Player)
http://www.chem-toddler.com/molecular-structure/chemical-cocktail.html (Chemical Cocktail - pokus s jódem a modrou skalicí, rozpouštědla: chloroform, voda, ethyl-acetát, efektní, názorné)