Databáze chemických pokusů

Chlorovodíková fontána

Pomůcky:
kulatá baňka (500 ml), klema, kahan, sirky, indikátorové papírky, zátka s trubičkou, vana (velká kádinka – 1000 ml), (odměrný válec – 10 ml)

Chemikálie:
konc. HCl, voda, indikátor (methyloranž, methylčerveň)

Postup:

Do kulaté baňky (500 ml) nalijte asi 2 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové. Baňku zahřejte nad kahanem, až se naplní plynným chlorovodíkem – přítomnost chlorovodíku u hrdla baňky můžete ověřit navlhčeným indikátorovým papírkem. Poté baňku uzavřete zátkou s trubičkou, jejíž konec je v baňce zúžený. Druhý konec trubice ponořte do vany s vodou, do níž jste přidali pár kapek indikátoru (methyloranž, methylčerveň).
Voda se nasává asme section viiido baňky a barva roztoku se mění – u methyloranže ze žluté na červenou, u methylčerveně ze žluté na slabě červenou.

Princip:

Plynný chlorovodík se rozpouští ve vodě – v baňce následně vzniká podtlak, který nasává vodu z vany. Ve vodě kyselina chlorovodíková disociuje:
,
přičemž přidáním daného indikátoru lze dokázat i kyselost chlorovodíku.

asme code

Využití:

halogeny (HCl – důkaz kyselé reakce ve vodě)

Typ pokusu:
demonstrační, (laboratorní – pod dohledem učitele, případně v digestoři)

Bezpečnost:
konc. HCl – žíravá; žáci nesmí pracovat s koncentrovanými roztoky kyselin

Časová náročnost:
příprava – 10 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy & triky:

AWS D1.1- lze použít i menší kulatou baňku – ale pokus bude mít menší efekt
- pro pokus je nutné použít suchou baňku zvenku – uvnitř může být mokrá
- při dostatečně dlouhé trubičce možno použít i velkou kádinku (1000 ml)
- doba převedení HCl z kapalného skupenství do plynného je relativně krátká, v případě koncentrovaného roztoku jsou to asi 3 minuty
- zátka s trubičkou musí dobře těsnit
- nasátí vody z vany do kulaté baňky chvilku trvá (asi půl minuty) – předem tedy nepanikařit, že se pokus nepovedl

Video-odkazy:

asme standards

http://www.youtube.com/watch?v=qjvQ3HJS1sE&feature=related (Rozpouštění chlorovodíku ve vodě, bez zvuku, názorné video)
http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/h%20zvolankova/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy III, pokus Fontána se změnou barvy– chybí zahřívání nad kahanem, konec zdlouhavý, dobře patrná změna barvy - methyloranž, přehrávač Windows Media Player)

 
ASME B31.1