Databáze chemických pokusů

Amoniaková fontána

Pomůcky:
baňka s kulatým dnem (500 ml), klema, kahan, sirky, indikátorové papírky, zátka s trubicí, vana (kádinka – 1000 ml) s vodou

Chemikálie:
konc. NH3 , indikátor (fenolftalein, thymolftalein)

Postup:

ASME B16.5Do silnostěnné baňky s kulatým dnem nalijte 2 ml koncentrovaného roztoku amoniaku. Opatrně zahřívejte baňku nad plamenem, až se celá naplní plynným amoniakem. Přítomnost amoniaku u hrdla baňky můžete ověřit navlhčeným indikátorovým papírkem. Baňku uzavřete zátkou s trubicí na konci zúženou, která sahá do baňky. Druhým koncem ponořte trubici do kádinky s vodou, do které jste přidali několik kapek fenolftaleinu (thymolftaleinu).
Voda je nasávána do baňky, kde dochází k intenzivnímu rozpouštění amoniaku ve vodě. Roztok v baňce se barví fialově – v případě fenolftaleinu (modře v případě thymolftaleinu).

ASME Y14.5

Princip:

Amoniak se rozpouští ve vodě, čímž dochází k vytvoření podtlaku. Následně se nasává voda do baňky.

Přidaný fenolftalein (po případě thymolftalein) způsobuje fialové (respektive modré) zbarvení roztoku uvnitř baňky, jelikož amoniak se chová jako zásada.

asme b31.8

Využití:

pentely (amoniak – zásadité vlastnosti)

Typ pokusu:
demonstrační (laboratorní – pod dohledem učitele a použít digestoř)

Bezpečnost:
25% roztok amoniaku je žíravina, velmi zapáchá – lepší by bylo tento pokus provádět v digestoři, nebo ve větrané místnosti – žáci nesmí pracovat s koncentrovanými roztoky zásad

Časová náročnost:
příprava – 10 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy & triky:

- lze použít i menší kulatou baňku – ale pokus bude mít menší efekt
- pro pokus je nutné použít suchou baňku zvenku – uvnitř může být mokrá
- při dostatečně dlouhé trubičce možno použít i velkou kádinku (1000 ml)
- důležité je, aby zátka dobře těsnila
- amoniak se velmi rychle převede z kapalného skupenství do plynného, tento děj v případě koncentrovaného roztoku amoniaku trvá asi 3 minuty
- nasátí vody z vany do kulaté baňky chvilku trvá (asi půl minuty) – předem tedy nepanikařit, že se pokus nepovedl
- velmi hezké je použití indikátoru thymolftaleinu místo fenolftaleinu (netradiční modré zbarvení)

AWS D1.1

Video-odkazy:

ASME B31.3

http://www.youtube.com/watch?v=pG0lVAmSmeU (Rozpouštění amoniaku ve vodě – velmi hezké video, názorné, bez zvuku)
http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/h%20zvolankova/fialovafontana.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy III, pokus Fialová fontána– bez zahřívání, použit indikátor fenolftalein, bez zvuku, přehrávač Windows Media Player)

 
ASME B16.5