Databáze chemických pokusů

Dýmovnice (NH3 + HCl)

Pomůcky:
dva větší válce

Chemikálie:
konc. NH3 , konc. HCl

Postup:

Do jednoho válce nalijte asi 1 ml koncentrovaného roztoku amoniaku, do druhého 1 ml koncentrovaného roztoku kyseliny chlorovodíkové. Poté přibližte ústí obou válců k sobě.
Pozorujte vznik bílého dýmu.

Princip:

Koncentrovaný roztok amoniaku i kyseliny chlorovodíkové jsou velmi těkavé látky, které spolu reagují za vzniku salmiaku, který pozorujeme ve formě bílého dýmu.

Využití:

acidobazické reakce – neutralizace, halogeny (HCl), sloučeniny dusíku (salmiak – chlorid amonný)

Typ pokusu:
demonstrační i laboratorní – pod dohledem učitele

Bezpečnost:
pokus nejlépe provádět v digestoři – pokud není k dispozici raději použít přímo láhve – oba dva roztoky jsou žíraviny, konc. NH3 silně zapáchá – žáci nesmí pracovat s koncentrovanými roztoky kyselin a zásad

Časová náročnost:
příprava – 10 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy & triky:

- ve válcích u ústí je také možné nejprve navlhčeným indikátorovým papírkem zjistit acidobazickou reakci obou látek – a tím dokázat těkání
- pokus lze provést i přímo z lahví – přiklonit k sobě ústí lahví, není poté potřeba špinit válce – v otevřené místnosti lepší, koncentrovaný amoniak zapáchá

Video-odkazy:

http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/pokus%20JP/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy I, pokus  Dým z prázdných sklenic – pokus místo ve válcích proveden v kádinkách, které jsou přiklopeny do sebe, přehrávač Windows Media Player)
http://youtu.be/pBfQbhWGyFU (Chlorid amonný vzniklý slučováním par chlorovodíku a amoniaku, se zvukem)