Databáze chemických pokusů

Barvení plamene kationty kovů I. a II. A skupiny (1. a 2. skupiny)

Pomůcky:
porcelánové misky (3 + 3), lžička, sirky

Chemikálie:
ethanol, LiNO3, NaNO3, KNO3, CaCl2, SrCl2, BaCl2

Postup:

Připravte si porcelánové misky (3 na alkalické kovy, 3 na kovy alkalických zemin). Do porcelánových misek nalijte 5 – 10 ml ethanolu a zapalte. Přisypte půl velké lžičky připravené soli: dusičnan lithný, dusičnan sodný a dusičnan draselný v případě alkalických kovů; chlorid vápenatý, chlorid strontnatý a chlorid barnatý v případě kovů alkalických zemin.

ASME B31.3

Princip:

AWS D1.1Kationty příslušných kovů barví charakteristicky plamen:
Li+ - karmínově červená
Na+ - žlutá
K+ - fialová
Ca2+ - cihlově červená
Sr2+ - karmínově červená
Ba2+ - zelená

Využití:

alkalické kovy, kovy alkalických zemin (barvení plamene)

Typ pokusu:
demonstrační i laboratorní

Bezpečnost:
ethanol – pozor, aby žáci nezkoušeli ochutnávat, sloučeniny Ba2+ – klasifikovány jako jedy

Časová náročnost:
příprava – 10 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy & triky:

- v tomto provedení pokusu – vhození půl lžičky příslušné soli kovu do hořícího ethanolu – jdou téměř všechny kationty kovů hezky vidět (až na Ca2+) – velmi hezky jde vidět obzvláště K+
- pokus lze provést také pouze na platinovém drátku přímo v plameni, ale některé kationty jdou hůře vidět (K+, Ca2+)ASME B16.5
- horší je možná dostupnost látek ve škole (hlavně v případě Li+ a Sr2+) – v tomto případě možno využít odkazů na videa níže uvedená 

Video-odkazy:

http://www.youtube.com/watch?v=CvVpkViT960 (Plamenová zkouška – alkalické kovy – Li+, Na+, K+, foukány do plamene – hezky pozorovatelné)
http://www.youtube.com/watch?v=kPq6ykCCmwk&feature=related (Plamenová zkouška – kovy alkalických zemin – Ca2+, Sr2+, Ba2+, foukány do plamene)
http://chemie.gfxs.cz/index.php?pg=videa&id=21 (Chemie.gfxs.cz – Chemické pokusy, pokus Plamenové zkoušky– pro kationty alkalických kovů i kovů alkalických zemin, některé barvy hezké, některé vidět nejdou)

ASHRAE 62.1