Databáze chemických pokusů

Reakce Fe3+ s I-

Pomůcky:
2 zkumavky, stojan na zkumavky, (kapátka)

Chemikálie:
roztok Fe2(SO4)3, roztok KI - škrob

Postup:

Do 2 zkumavek nalijte 3 ml síranu železitého a do druhé následně přikapávejte roztok jodidu draselného. První ponechejte jako srovnávací.
Po chvíli se roztok ve zkumavce s přidaným KI zbarví do červena.

Princip:

Fe3+ se redukují na železnaté kationty, přičemž dochází k oxidaci jodidových aniontů na jód, který má červené zbarvení.

Využití:

redoxní reakce (redukce a oxidace), halogeny (jód – redukční vlastnosti I-), d-prvky (Fe – oxidační vlastnosti Fe3+)

Typ pokusu:
demonstrační i laboratorní

Bezpečnost:
nepít roztoky reaktantů

Časová náročnost:
příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy & triky:

- k roztoku Fe2(SO4)3 je dobré přikapat asi 3 až 4 ml roztoku KI
- vznikající jód je možné dokázat přidáním škrobu, vzniká modré, v některých případech hnědé – hnědočervené zbarvení (zbarvení záleží na složení škrobu)
- pokus je vhodné provést se dvěma zkumavkami, přičemž jedna slouží jako srovnávací – jde lépe vidět změna zbarvení

Video-odkazy:

Reakce Fe(3+) s KI ( video s titulky)