Databáze chemických pokusů

Reakce alkanů a alkenů s KMnO4

Pomůcky:
2 zkumavky, stojan na zkumavky, kapátko

Chemikálie:
alkan (hexan), alken (cyklohexen), 1% KMnO4

Postup:

Do jedné zkumavky nalijte asi 3 ml alkanu (hexan) a do druhé 3 ml alkenu (cyklohexen). Poté přikápněte několik kapek roztoku manganistanu draselného.
V případě alkenu lze pozorovat barevnou změnu – fialový roztok manganistanu draselného se zbarví do hněda.

asme section viii

Princip:

Alkan (hexan) s manganistanem draselným nereagoval – alkany jsou málo reaktivní. Manganistan draselný – jakožto oxidační činidlo – s alkany nereaguje, nemá se zde co oxidovat. Naopak – dojde k oddělení dvou fází – nepolární složky alkanu, která je nahoře,Kung Fu a polární složky vodného roztoku manganistanu draselného, který je dole.

Alken (cyklohexen) s manganistanem draselným reaguje – dochází k barevné změně z fialové na hnědou. Ve zkumavce totiž proběhla redukce manganistanu draselného na MnO2 (mangan v oxidační čísle +IV vytváří hnědé zbarvení) a zároveň oxidace uhlíků na dvojné vazbě – došlo ke vzniku diolu. (V tomto případě vznikají cis-dioly.)

Využití:

d-prvky (Mn – oxidační vlastnosti KMnO4), alkeny (reaktivita – oxidace na dvojné vazbě oxidačním činidlem), alkany (žádná reaktivita v přítomnosti oxidačního činidla)

Typ pokusu:
demonstrační, (laboratorní – v případě dostupnosti alkanů a alkenů)

Bezpečnost:
organické látky – alkan a alken – zapáchají, hexan – zdraví škodlivý; s manganistanem draselným pracovat opatrně (zdraví škodlivý) – způsobuje hnědé fleky

Časová náročnost:
příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy & triky:

- pokus by se dal provést pouze s alkenem, ale lepší je porovnání reaktivity alkenů s alkany
- problematická je dostupnost alkenů na školách – možno ukázat pouze video – odkazy níže

Video-odkazy:

Reakce alkanů a alkenů s KMnO4  (video se zvukem)