Databáze chemických pokusů

Sublimace naftalenu

Pomůcky:
kádinka (200 ml), hodinové sklo se studenou vodou, lžička, trojnožka, azbestová síťka, kahan, sirky

Chemikálie:
naftalen

Postup:

Do kádinky postavené na azbestové síťce na trojnožce nasypte 1 lžičku naftalenu. Na kádinku položte hodinové sklíčko se studenou vodou a opatrně ji zahřívejte.
Dochází k sublimaci naftalenu – páry se ochlazují na hodinovém sklíčku, vzniká vrstva krystalků naftalenu.

Princip:

Při zahřívání dochází k sublimaci – tedy ke změně skupenství naftalenu z pevného na plynné. Páry naftalenu jsou bílé a ochlazují se na hodinovém sklíčku, na kterém je nalita studená voda. Vznikají opět krystalky pevného naftalenu.

Využití:

sublimace, areny (naftalen – sublimace)

Typ pokusu:
demonstrační i laboratorní

Bezpečnost:
naftalen zapáchá a je zdraví škodlivý – omezit styk s naftalenem a jeho parami na minimum

Časová náročnost:
příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut (zahřívání trvá asi 5 minut, je dobré vyčkat do ochlazení všech par – také 5 minut)

Tipy & triky:

- stačí použít jenom jednu lžičku naftalenu
- pokus lze provést v provedení s kádinkou a hodinovým sklíčkem se studenou vodou, ústí kádinky lze ještě ucpat smotkem vaty, ve videu níže ovšem používají na chlazení kulatou baňku nasazenou na kádinku – vypadá to lépe, ale tento způsob je náročnější na přípravu, provedení i materiál
- po skončení zahřívání (asi 5 minut) je dobré vyčkat asi dalších 5 minut do ochlazení všech par
- pokus velmi efektní – vznikají nádherné krystalky

Video-odkazy:

http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/organchem/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Organická chemie, pokus Sublimace naftalenu, přehrávač Windows Media Player)