Databáze chemických pokusů

Vlastnosti mýdla

Pomůcky:
4 zkumavky, stojan na zkumavky, nůž, kapátka

Chemikálie:
mýdlo, fenolftalein, roztok CaCl2, roztok MgCl2

Postup:

Do 4 zkumavek dejte mýdlo a přilijte asi 5 ml vody. Zkumavky protřepejte. Do první zkumavky přikápněte fenolftalein, do druhé přidejte chlorid vápenatý a do třetí dejte chlorid hořečnatý. Čtvrtou zkumavku ponechejte jako srovnávací.
V první zkumavce se roztok obarvil fialově, ve druhé a třetí zkumavce se vytvořila sraženina.

Princip:

Mýdlo můžeme považovat za sodnou či draselnou sůl vyšších mastných kyselin – například palmitan sodný C15H31COONa /CH3(CH2)14COONa/, který se ve vodě rozkládá za vzniku kyseliny palmitové C15H31COOH /CH3(CH2)14COOH/ a hydroxidu sodného. Kyselina palmitová tvoří pěnu, NaOH je součástí roztoku dole ve zkumavce.

Po přidání fenolftaleinu do první zkumavky se roztok dole ve zkumavce obarví fialově v důsledku přítomnosti NaOH vzniklého rozkladem mýdla – například palmitanu sodného.
Kyselina palmitová reaguje s dusičnanem vápenatým a hořečnatým za vzniku sraženin, které mají bílou barvu. Mýdlo se tedy v tvrdé vodě (tvrdost vody je zapříčiněna přítomností Ca2+ a Mg2+) sráží.

Využití:

kovy alkalických zemin a alkalické kovy (tvrdost vody – Mg2+, Ca2+), lipidy (vlastnosti mýdla)

Typ pokusu:
demonstrační i laboratorní

Bezpečnost:
nepožívat roztoky

Časová náročnost:
příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy & triky:

- pokus názorný – vysrážení po přidání Ca2+, Mg2+ je v podobě jemných vloček – dobře patrné ve srovnání s poslední čtvrtou zkumavkou

Video-odkazy:

Vlastnosti mýdla (video s titulky)