Databáze chemických pokusů

Složení barviv ve fixech

Pomůcky:
filtrační papír – kruhový a proužek na knot, tužka, kružítko, barevné fixy, Petriho miska s větším víkem – křída

Chemikálie:
vodný roztok ethanolu – voda

Postup:

Na kruhový filtrační papír o velikosti Petriho misky (průměr 10 až 15 cm) si ve vzdálenosti asi 2 cm od středu kruhu nakreslete kružnici a na čtvrtkružnice naneste různé druhy barevných fixů. Poté filtrační papír položte na Petriho misku. Uprostřed filtračního papíru udělejte otvor pro knot, který lze složit z proužku dalšího filtračního papíru. Knot protáhněte otvorem ve středu kruhu – knot musí být ponořen do roztoku v Petriho misce a horní konec by neměl přesahovat kruhový filtrační papír. Do misky poté nalijte vodný roztok ethanolu a Petriho misku přikryjte víkem. Rozpouštědlo nechte vzlínat až do vzdálenosti 1 cm pod okraj kruhu. Poté filtrační papír vyjměte a nechte uschnout. Vyhodnoťte chromatogram – tedy z jakých barev jsou jednotlivé fixy složeny.
Nejlépe se rozdělí jednotlivé složky černé a růžové fixy.
Alternativa: Rozdělení barviv fixů lze provést na bílé školní křídě – asi 1 cm od spodního okraje naneste na každou stranu hranolu čáru fixou (hnědá, zelená, oranžová, černá). Do kádinky nalijte vrstvu asi 0,5 cm vody nebo 50% roztoku ethanolu, vložte křídu a přikryjte hodinovým sklíčkem. Nechte rozpouštědlo vzlínat až do vzdálenosti 1 cm pod okraj křídy. Poté křídu vyjměte a vyhodnoťte rozdělení barviv.
V tomto případě je nejvýhodnější použít hnědou, černou a oranžovou fixu, které se nejlépe rozdělí na jednotlivé složky.

Princip:

Chromatografií lze rozdělit různé látky na základě jejich afinity k mobilní fázi (rozpouštědlo – vodný roztok ethanolu) a stacionární fází (filtrační papír, respektive křída). V tomto případě lze od sebe oddělit jednotlivé barvy fixů – složky, které mají největší afinitu k mobilní fází, putují s čelem mobilní fáze, naopak složky s nejmenší afinitou k rozpouštědlu zůstávají na startovní linii či se pohybují s mobilní fází minimálně.

Využití:

dělení látek – chromatografie (rozdělení barviv fixů)

Typ pokusu:
demonstrační i laboratorní

Bezpečnost:
pozor, aby žáci nechtěli pít roztok ethanolu

Časová náročnost:
příprava – 10 minut, vlastní provedení – 10 minut, alternativa: příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy & triky:

- chromatografie na bílé školní křídě je nejjednodušším provedením tohoto experimentu a trvá krátkou dobu, pro obyčejné fixy stačí použít pouze voda – běží rychleji než s vodným roztokem ethanolu, pro lihové fixy použijte jako mobilní fází vodný roztok ethanolu – nejlepší je použít hnědou, černou, zelenou a oranžovou fixu
- při chromatografii v provedení s Petriho miskou – lze použít i větší Petriho misku, ovšem poté je problematické najít velké víko na tuto Petriho misku
- chromatografie fixů na filtračním papíře běží také hezky – akorát najít vhodné velké víko na přikrytí Petriho misky

Video-odkazy:

http://www.youtube.com/watch?v=FLh-pHDVoJc (Chromatografie an Kreide – Chromatografie na křídě, velmi hezké, zrychlené, se zvukovým doprovodem)
http://www.chem-toddler.com/separation-techniques/chromatography.html (Chromatography - TLC (Chromatografie na tenké vrstvě – hezky pracované, pokus pouze na videu, trvá do času videa 2:10, poté pokračuje Kolonová chromatografie, možno spustit na http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gzp2S0e9o8s)
http://www.youtube.com/watch?v=IRZ4lHEe1DI&feature=related (Chromatografie – 4krát zrychleno, názorné)
http://www.youtube.com/watch?v=77lHiEIDa7c&feature=related (Papierchromatografie – v kruhovém uspořádání se vzorkem modré fixy)
http://www.youtube.com/watch?v=nRg5UNwjQEc (Chromatografie– hezky vidět unášení rozpouštědlem, není patrné ale o jaký vzorek se jedná, bez zvuku)