Databáze chemických pokusů

Rovnováha chroman – dichroman

Pomůcky:
zkumavka, stojan na zkumavky, kapátka

Chemikálie:
roztok K2CrO4, zř. H2SO4 (10%), případně K2Cr2O7, roztok KOH (10%)

Postup:

Do zkumavky nalijte asi 2 ml roztoku chromanu draselného. Přikapávejte zředěný roztok kyseliny sírové. Po změně zbarvení na oranžovou můžete přikapávat roztok hydroxidu draselného, dojde ke změně zbarvení na původní žlutou.

Princip:

Chromanový anion v kyselém prostředí přechází na dichromanový anion, který je oranžový. V zásaditém prostředí oranžový dichromanový anion přechází ve žlutý chromanový anion.


Přikapáváním zředěné kyseliny sírové se zvyšuje koncentrace hydroxoniových kationtů, a tím se posunuje rovnováha směrem k produktům – k tvorbě dichromanových aniontů – stejný princip funguje i při přikapávání hydroxidu draselného k dichromanovým aniontům, dochází ke zvyšování koncentrace hydroxidových aniontů, a tím se posunuje rovnováha směrem doprava – vznikají chromanové anionty.

Využití:

rovnováha, d-prvky (chróm – sloučeniny chromu)

Typ pokusu:
demonstrační i laboratorní

Bezpečnost:
nepotřísnit se kyselinou a zásadou – žáci nesmí pracovat s koncentrovanými roztoky kyselin a zásad, K2CrO4 i K2Cr2O7 – toxické látky (žáci by s nimi neměli pracovat)

Časová náročnost:
příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy & triky:

- pokus je lepší provést ve dvou zkumavkách, přičemž v jedné ponechat roztok chromanu draselného a k roztoku ve druhé zkumavce přikapávat roztok kyseliny
- lze použít jakoukoliv kyselinu (i HCl) a hydroxid (i NaOH)

Video-odkazy:

http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/pokus%20JP/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy I, pokus Rovnováha chroman - dichroman, přehrávač Windows Media Player)
http://www.chem-toddler.com/chemical-equilibrium/chromatedichromate.html (Chromate/Dichromate equilibrium - pokus názorný, s vysvětlením pod videem v angličtině, bez zvuku)