Databáze chemických pokusů

Reakce H2O2 s jodidem draselným (Hrnečku vař, Sloní pasta)

Pomůcky:
odměrný válec (vyšší a užší – 100 ml), plastová miska, malý odměrný váleček (10 ml)

Chemikálie:
nasycený roztok KI, 30% roztok H2O2, saponát, (potravinářské barvivo)

Postup:

Válec umístěte do nosítek, aby nedošlo ke znečištění pracovního místa. Do válce nalijte 4 ml 30% peroxidu vodíku, 2 ml saponátu a promíchejte. Přidejte pár kapek potravinářského barviva (nemusí se přidávat), které nechte stékat po stěně válce. Potom přidejte 4 ml nasyceného roztoku jodidu draselného.
Po přidání KI dojde k vytvoření mohutné pěny, která je zbarvena podle přidaného potravinářského barviva, pokud nepoužijete barvivo, pěna má žlutou barvu.

Princip:

V odměrném válci dochází nejpravděpodobněji ke dvěma reakcím – k reakci H2O2 s KI a ke katalytickému rozkladu H2O2. (Pozn.)
Peroxid vodíku reaguje s jodidem draselným za vzniku jódu a hydroxidu draselného. Vzniklý jód je možno dokázat přikápnutím škrobu, pěna následně zfialoví.

Druhou probíhající reakcí je katalytický rozklad peroxidu vodíku, který je umožněn jodidem draselným – peroxid vodíku se rozkládá na vodu a kyslík, který je možno dokázat doutnající špejlí (viz video-odkaz č.2)

Využití:

exotermické reakce - chemický děj, termochemie; sloučeniny vodíku (peroxid vodíku)

Typ pokusu:
demonstrační, (laboratorní – pod dohledem učitele)

Bezpečnost:
30% roztok H2O2 – zdraví škodlivý, žíravý – nepotřísnit se jím

Časová náročnost:
příprava – 10 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy & triky:

- saponát neodměřujte odměrným válcem – špatně jde umýt, opatrně přidejte několik kapek
- čím ,,horší“ saponát použijete, tím lepší bude pěna, rychleji ,,vyjede“ – pokus ovšem funguje i s Jarem
- místo nasyceného roztoku KI lze použít i 5% roztok, pokus s ním také běží
- pozor při úklidu – pěna je horká a může obsahovat zbytky peroxidu vodíku
- Pozn.: vysvětlení pokusu (princip) – se v každém zdroji liší – nejpravděpodobnějším vysvětlením dějů probíhajících v odměrném válci jsou tyto dvě reakce

Video-odkazy:

http://www.youtube.com/watch?v=-GnjyVPS5u4&feature=player_embedded (Sloní zubní pasta, s titulky)
http://www.youtube.com/watch?v=tnB-uU3w6g8&feature=related (Elephant Toophpaste, video se zvukem, dole v popisku videa návod, asi 5 pokusů v různém provedení za sebou – důkaz kyslíku pomocí doutnající špejle)
Sloní zubní pasta (přehrávač Windows Media Player)
http://www.youtube.com/watch?v=ezsur0L0L1c&feature=player_embedded (Elephant toothpaste, efektní, pro zpříjemnění hodiny)