Databáze chemických pokusů

Důkaz kyslíku

Pomůcky:
zkumavka, stojan na zkumavky, špejle, sirky

Chemikálie:
10% roztok H2O2, pevný MnO2

Postup:

Do zkumavky nalijte asi 1 ml peroxidu vodíku a přidejte na špičku malé lžičky pevného burelu.
Ve zkumavce probíhá velmi bouřlivá reakce katalytického rozkladu peroxidu vodíku – pomocí doutnající špejle lze dokázat vznik kyslíku, špejle se rozžhne.

Princip:

Peroxid vodíku se rozkládá za katalýzy burelu (oxidu manganičitého) na vodu a kyslík. Kyslík lze následně dokázat doutnající špejlí – rozžhne se.

Burel zde funguje jako katalyzátor – což je látka, která vstupuje do reakce a vystupuje z ní nezměněna – dochází ke snížení aktivační energie reakce.

Využití:

kyslík – důkaz kyslíku

Typ pokusu:
demonstrační i laboratorní – pod dohledem učitele

Bezpečnost:
nepotřísnit se peroxidem vodíku, reakce je bouřlivá – provádět pod dohledem učitele

Časová náročnost:
příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy & triky:

- rozklad peroxidu vodíku za katalýzy burelu probíhá velice bouřlivě a dlouho – dokud se nespotřebuje veškerý peroxid vodíku – je tedy lepší použít menší množství, pokus i přesto bude vidět
- po případě použít odměrný válec – jako v případě videa z Internetové video-databáze chemických pokusů ZF JU

Video-odkazy:

http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/l%20kotherova/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy II, pokus Příprava kyslíku I – rozklad peroxidu vodíku, názorné, přehrávač Windows Media Player)
http://www.youtube.com/watch?v=SkeaDx3trCk&feature=related (Rozklad peroxidu vodíku – pokus Pára, G Špitálská)
http://www.chem-toddler.com/factors-affecting-reaction-rate/catalyst/genie-in-the-bottle.html (Genie in bottle - Katalytický rozklad peroxidu vodíku, efektní)

Alternativní odkazy - důkaz kyslíku
http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/l%20kotherova/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy II, pokus Příprava kyslíku II – manganistan draselný + peroxid vodíku, náročné na aparaturu, přehrávač Windows Media Player)
http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/l%20kotherova/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy II, pokus Příprava kyslíku IV– tepelný rozklad manganistanu draselného, přehrávač Windows Media Player)