Databáze chemických pokusů

Důkaz uhličitanů pomocí HCl

Pomůcky:
zkumavky nebo Petriho misky, (stojan na zkumavky), kapátko, špejle, sirky

Chemikálie:
zř. HCl, uhličitany – různé druhy (vápenec, mramor, dlaždičky, perla, ulita, malta, kotelní kámen, NaHCO3 – jedlá soda)

Postup:

Do zkumavky nebo na Petriho misku dejte kousek látky obsahující uhličitan – vápenec, kousek dlaždičky, maltu, jedlou sodu apod. – a přikápněte na ně zředěnou kyselinu chlorovodíkovou.
Po přikápnutí jde slyšet šumění – ve zkumavce lze provést důkaz oxidu uhličitého. Přiložte hořící špejli do zkumavky – špejle zhasne.

Princip:

Uhličitany reagují s kyselinou chlorovodíkovou za vzniku oxidu uhličitého a vody. Oxid uhličitý můžeme dokázat hořící špejlí, která zhasne – CO2 nepodporuje hoření.

Využití:

halogeny (chlor - sloučeniny: HCl), tetrely (důkaz uhličitanů)

Typ pokusu:
demonstrační i laboratorní

Bezpečnost:
zř. HCl je dráždivá – dát pozor, aby se jí případně žáci nepotřísnili, v případě většího kusu materiálu (mramor, dlaždičky) dbát, aby po sobě žáci neházeli vzorky

Časová náročnost:
příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy & triky:

- pro srovnání je možno použít i třeba jiný nerost či horninu, které neobsahují uhličitan
- lépe použít i netradiční materiály (dlaždičky, maltu, ulitu), aby si žáci uvědomili, kde všude se uhličitany nacházejí

Video-odkazy:

http://www.youtube.com/watch?v=bOXyC4kWwd0 (CaCO3 + HCl, s vysvětlením v polštině – podobné jako předchozí)