Databáze chemických pokusů

Sopka

Pomůcky:
filtrační papír, trojnožka, azbestová síťka, lžička, kahan, sirky

Chemikálie:
pevný (NH4)2Cr2O7

Postup:

Na filtrační papír si připravte trojnožku s azbestovou síťkou. Na azbestovou síťku nasypte 2 velké lžičky (pro efekt stačí i 1,5 velké lžičky) dichromanu amonného do tvaru kužele. Poté dichroman amonný zahřívejte plamenem kahanu umístěným pod středem kuželu.
Po chvíli (1 – 2 minuty po začátku zahřívání) dojde k exotermické reakci – k ,,soptění“ popele, změní se i barva z oranžové na tmavě zelenou.

Princip:

Při zahřívání dochází k exotermické reakci – tepelnému rozkladu dichromanu amonného na oxid chromitý, dusík a vodu. Změna zbarvení je dána přeměnou oranžového dichromanu amonného na tmavě zelený oxid chromitý.

Využití:

exotermické reakce – chemický děj, termochemie; d-prvky (sloučeniny chromu – dichromany)

Typ pokusu:
demonstrační

Bezpečnost:
(NH4)2Cr2O7 – vysoce toxický – žáci by s ním neměli vůbec pracovat; snažit se o co nejmenší kontakt, pokus provádět ve větrané místnosti

Časová náročnost:
příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy & triky:

- vlastní  trvání ,,sopky“ je velmi krátké – asi 1 minuta
- pokus je velmi hezký, názorný (z hlediska změny zbarvení) – ale velmi pracný na úklid, úklid zabere asi 5 až 10 minut
- z hlediska úklidu je vhodné si vzít co největší filtrační papír, z něho se vzniklý oxid chromitý hezky sesype – částečky oxidu chromitého (popílek) létá do vzdálenosti asi 1 m od místa pokusu
- ještě lepší je vzít co možná největší kádinku a sopku přiklopit kádinkou, tím se úklid naprosto zjednoduší

Video-odkazy:

http://www.youtube.com/watch?v=SbXC3qAB6F8&feature=related (Chemical volcano - zahřátí kahanem, na začátku vysvětlení, s hudebním doprovodem)
http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/h%20zvolankova/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy III, pokus Dichromanová sopka – zapálení špejlí, přehrávač Windows Media Player)
http://www.youtube.com/watch?v=Kg-jNwjKaEE&feature=related (Sopka– zapálení špejlí, bez zvuku)