Databáze chemických pokusů

Reakce kyseliny šťavelové

Pomůcky:
2 zkumavky, stojan na zkumavky, kapátko

Chemikálie:
roztok (COOH)2, roztok CaCl2

Postup:

Do 2 zkumavek nalijte asi 2 ml kyseliny &best replica watches ;ťavelové. První zkumavku nechte jako srovnávací, do druhé zkumavky přikápněte p&swiss replica watches uk ;r kapek roztoku chloridu vápenatého.
Ve druhé zkumavce vzniká bílá sraženina.

swiss replica watches

Princip:

Reakcí kyseliny šťavelové s chloridem vápenatým vzniká bílá sraženina šťavelanu vápenatého. Této reakce se používá k důkazu vápenatých kationtů.

Využití:

kovy alkalických zemin a alkalické kovy (vápník – důkaz Ca2+), karboxylové kyseliny a jejich deriváty (kyselina šťavelová – důkaz)

Typ pokusu:
demonstrační i laboratorní

Bezpečnost:
nepotřísnit se a nepít roztoky, kyselina šťavelová – zdraví škodlivá

Časová náročnost:
příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy & triky:

- pokus velmi jednoduchý – bílá sraženina vzniká ihned – důkaz kyseliny šťavelové

Video-odkazy:

Reakce kyseliny šťavelové (video s titulky)