Databáze chemických pokusů

Katalasa v bramboře

Pomůcky:
zkumavka, stojan na zkumavky, špejle, sirky, kousek čerstvě okrájené brambory

Chemikálie:
10% H2O2

Postup:

Do velké zkumavky nalijte do poloviny 10% roztok peroxidu vodíku. Dovnitř zkumavky vhoďte odkrojený hranolek z čerstvě okrájené brambory. Vznikající plyn dokažte pomocí doutnající špejle.
Při vhození kousku brambory do zkumavky s H2O2 dojde k šumění – vložená doutnající špejle se rozžhne.

Princip:

Peroxid vodíku se rozkládá za účasti enzymu katalasy, který je obsažen v bramboře – vhozením kousku brambory do roztoku peroxidu vodíku proběhne rozklad H2O2, čímž jsme dokázali přítomnost enzymu katalasy v bramboře – bez katalasy by reakce neproběhla. Rozkladem peroxidu vodíku vzniká voda a uvolňuje se kyslík, který dokážeme doutnající špejlí – vzplane.

Využití:

vodík, kyslík a jejich sloučeniny (peroxid vodíku), enzymy (katalasa – rozklad H2O2, důkaz přítomnosti v bramborách)

Typ pokusu:
demonstrační i laboratorní

Bezpečnost:
pozor při práci s peroxidem vodíku, při krájení brambor – pořezání nožem

Časová náročnost:
příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy & triky:

- hořící špejli přikládat až po delší době (asi 2 minutách) – poté jde jasně vidět důkaz kyslíku
- pokus funguje stejně jak s 10%, tak i s 30% peroxidem vodíku

Video-odkazy:

Katalasa v bramboře (video s titulky)
http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/biochem/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Biochemie, pokus Důkaz katalasy v bramboru – kápnutí H2O2 na rozkrojený brambor, přehrávač Windows Media Player)