Databáze chemických pokusů

Filtrace (pouze video)

Odkazy:

http://www.youtube.com/watch?v=xqnhQ9S3raQ (Filtrace – normální i za sníženého tlaku)