Databáze chemických pokusů

Alternativní pokusy - pentely

Odkazy:

Pokusy s tekutým dusíkem:
http://www.chem-toddler.com/thermochemistry/banana-hammer.html (Banana Hammer - pokusy s tekutým dusíkem, názorné, efektní, s hudebním doprovodem, vysvětlení pod videem v angličtině)
http://www.chem-toddler.com/thermochemistry/liquid-nitrogen.html (Liquid Nitrogen - pokus s tekutým dusíkem – vznik mlhy, zajímavé, ale dlouhé)